Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Valmentajapaneeli

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä 8.6.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Rautpohjankatu 6
40700 Jyväskylä

Puhelin: 020 781 1500
Y-tunnus: 1574321-0

2. Rekisterin asioita hoitava henkilö

Minna Blomqvist ja Tuomas Vihinen

Yhteystiedot virka-aikana:

Minna Blomqvist: sähköposti minna.blomqvist@kihu.fi puhelin +358503059040

ja

Tuomas Vihinen: sähköposti tietosuoja@kihu.fi puhelin +358405881282

3. Rekisterin nimi

Valmentajapaneelin osallistujarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on kerätä valmentajilta kokemuksia ja mielipiteitä erilaisista valmennukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Tietoja hyödynnetään suomalaisvalmentajien nykytilan kuvaamisessa sekä valmennusosaamisen ja valmentajakoulutuksen kehittämisessä. Tietojen käsittelijänä toimii KIHUlla Minna Blomqvist. Paneelikysely on vuosittain toistuva.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä̈ kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite)
 • sukupuoli
 • ikä

Rekisterissä voidaan käsitellä yllä lueteltujen lisäksi seuraavia rekisteröidyn itsensä antamia tietoja:

 • valmentajakokemus
 • valmentajakoulutus
 • rooli valmentajana
 • valmennustoiminnan peruste
 • valmennettava laji
 • valmennettavien sukupuoli
 • valmennettavien ikä
 • valmennettavien taso
 • onko valmennettava eritysryhmän liikkuja tai vammaisurheilija

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä̈ koskevia tietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyn itsensä antamina.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot kerätään Webropol-kyselytyökalulla, joka noudattaa hyvää henkilötietolain käsittelytapaa. Kaikki sähköiset tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

10. Tiedon säilyttämisaika

Tiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia niille määriteltyjen käyttötarkoitusten näkökulmasta. Tiedon säilytyksen tarpeellisuus arvioidaan vuoden välein. Tieteellisiin ja tutkimuksellisiin käyttötarkoituksiin tietoja voidaan säilyttää anonymisoituna ja käyttää vielä tämän jälkeenkin.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.