Training Room Hippos -hankkeelle jatkorahoitus vuoteen 2021

Hanke jatkaa 04/2018 aloitettua Training Room -konseptin kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää viimeisen vuoden aikana syntynyttä urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen ”Training Room” -palvelukokonaisuutta yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa.

Hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hankkeen kesto on 25 kuukautta (08/2019–08/2021). Hankkeen hallinnoinnista vastaa projektipäällikkö Johanna Lehto, joka toivoo tiivistä yhteistyötä toteuttajien kesken, jotta Training Roomin osaamistasoa saadaan nostettua entisestään.

– Hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room -konsepti, joka toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä. Tämän keskittymän luomisen mahdollistaa yhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa, kertoo Johanna Lehto.

Ensimmäisen Training Room -hankkeen keskeisenä osana oli pilotointi, jossa Training Room -konseptia pääsivät testaamaan eri lajien urheilijat. Mukana oleville urheilijoille tehtiin myös kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Pilotointi jatkuu myös uuden hankkeen myötä syventyen lajikohtaisiin tarpeisiin entistä paremmin.

Hankkeen henkilökunta koostuu erikoistuvista lääkäreistä, urheilufysiologista, fysioterapeuteista sekä kuntoutuksen ja tutkimuksen asiantuntijoista. Training Room Jyväskylä jatkaa fyysisesti toimintaansa KIHUn tiloissa, mutta osaamista saadaan laajennettua uusien osatoteuttajien mukaantulon myötä.

Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.