Valmentajat ja asiantuntijat keskustelemassa pyörätuolikelaajien testipäivän aikana Espoossa.

Vuoden 2019 Valmentajapaneelin tulokset

Kyselyyn vastasi yhteensä 102 valmentajaa 34 eri lajista, joka on 20 % paneelin kokonaisosallistujamäärästä. Valmentajakokemusta vastanneilla oli keskimäärin 21 vuotta. Korkein suoritettu valmentajakoulutus oli useimmilla VOK3 taso (44 %), VOK1 ja VOK2 tason valmentajakoulutus oli 11 %:lla ja ammatillinen valmentajatutkinto 30 %:lla vastaajista.

Paneelikysymyksissä valmentajia pyydettiin kuvailemaan korkeintaan 5 sanalla lajinsa tyypillistä valmennus- ja harjoittelukulttuuria, pohtimaan mitkä asiat valmennus- ja harjoittelukulttuurissa olivat erityisen hyvin ja toisaalta mitkä asiat kaipasivat kehittämistä sekä tuomaan esille asioita, joita he itse halusivat edistää omalla valmennustoiminnallaan. Tämän lisäksi valmentajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-10 (1=ei vastaa lainkaan… 10=vastaa täysin), kuinka hyvin lajin vallitseva valmennus- ja harjoittelukulttuuri vastasi heidän omaa käsitystään hyvästä valmennus- ja harjoittelukulttuurista.

Valmennus- ja harjoittelukulttuurin kuvaus 5 sanalla tuotti alla olevan sanapilven, jossa sana on kirjoitettu sitä isommalla mitä useammin se mainittiin:

Vastaavasti seuraavat asiat koettiin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi valmennus- ja harjoittelukulttuureissa:

 

Lue vuoden 2019 valmentajapaneelin tuloskooste kokonaisuudessaan tästä.

 

Lisätietoja:

Minna Blomqvist, LitT
Johtava asiantuntija, KIHU
minna.blomqvist@kihu.fi
+358 503059040

Kirsi Hämäläinen, LitT
Valmennusosaamisen asiantuntija, Huippu-urheiluyksikkö
kirsi.hamalainen@olympiakomitea.fi
+358 503522638