KIHUn uusi strategia: parempaa urheilumenestystä tutkimuksella, yhteistyöllä ja nostamalla valmentautumisen laatua

KIHUn visiona on olla kilpa- ja huippu-urheilun johtava sekä kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ja soveltaa monitieteistä tutkimusta sekä rakentaa tietopohjaa suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiseksi. Toiminnan kivijalkoja ovat monitieteellisyys ja näyttöön perustuva toiminta, joustava toimintakulttuuri, yhteistyö ja verkostotoiminta, osaaminen sekä hyvä työpaikka.

Hallituksen ja henkilökunnan yhteistyönä tuotettu strategia pohjautuu kolmeen kärkeen: huippu-urheilun valmentautumisen edistäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä KIHUn organisaation jatkuva kehittäminen. Valmentautumisen edistäminen ja TKI-toiminta linkittyvät vahvasti myös kansallisen huippu-urheilun Osaamisohjelmaan, jota KIHU johtaa ja koordinoi yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa.

– KIHUn uusi strategia on kunnianhimoinen. Se alleviivaa kykyä ja tahtoa menestyä kansainvälisesti. Huippu-urheilu on jatkuvassa kehittymisen tilassa, jossa pärjää vain tinkimättömällä panostamisella osaamisen vahvistamiseen ja jakamiseen huippu-urheilun kotimaisissa verkostoistoissa. KIHU on älykäs organisaatio, joka tähtää korkealle. Uusi strategia antaa tälle hyvää vauhtia, sanoo KIHUn hallituksen puheenjohtaja Tapio Korjus.

Valmentautumisen edistämisen osalta tavoitteena on kehittää ja tukea valmentajajohtoista valmentautumista huippu-urheilijan polulla. Lisäksi moniammatillisen asiantuntijatoiminnan avulla halutaan luoda kilpailuetua huipulle tähtäävään valmennukseen. Toisen valinnan eli TKI-toiminnan osalta KIHUn tavoitteena on olla Suomen johtava ja kansainvälisesti verkottunut monialainen ja innovatiivinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkija ja kehittäjä.

– KIHU on tavoiteltu yhteiskumppani suomalaisessa urheilukentässä, mutta meidän kokoisen organisaation resurssit ovat toki rajalliset. Siksi uusi strategia fokusoituu yhä enemmän huippu-urheilua tukevaan toimintaan tavoitteenamme lisätä vaikuttavuutta, vaikkakin ehkä hieman pienemmällä sektorilla kuin aikaisemmin, kommentoi KIHUn johtaja Aki Salo.

Kolmantena strategian painopisteenä on jatkuvasti kehittyvä organisaatio. Toiminnan sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja tullaan uudistamaan. Tavoitteena on joustava työ tekeminen, osaamisen kehittäminen ja työssä viihtyminen. Lisäksi halutaan, että KIHUn työntekijät voivat olla ylpeitä työstään.

Sisäisen rakenteen ja toiminnallisten prosessien uudistaminen aloitettiin jo vuonna 2020, jolloin vanha tiedepohjainen yksikkörakenne purettiin ja perustettiin kaksi uutta toiminnallista yksikköä nimeltään Valmentautumisen tuki sekä Tutkimus, kehitys ja innovaatio. Näiden yksiköiden toimintaa tukee Tukitoimet-osasto. Käytännön toiminnan perustana on monitieteelliset tiimit, joilla uskomme paremmin vastaavamme nykyajan huippu-urheilun haasteisiin.

KIHUn strategia 2021-2025 kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Tapio Korjus, p. 040 574 0355, tapio.korjus@kuortane.com
KIHUn johtaja Aki Salo, p. 044 772 0520, aki.salo@kihu.fi