Ari Nummela asettamassa naisurheilijalle päälleen ns. hengitysmaskia, jota käytetään kestävyyskunnon testauksessa esim. juoksumatolla.

Muistokirjoitus | Ari Nummela oli arvostettu urheilufysiologian tutkija, valmentaja ja huolehtiva esimies

KIHUn johtava asiantuntija, liikuntatieteiden tohtori Ari Nummela menehtyi 61-vuotiaana pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana Jyväskylässä 5. joulukuuta 2023. Hän oli syntynyt Raumalla 30.9.1962.

Läheinen ja arvostettu kollegamme Ari oli lähes koko työuransa, vuodesta 1991 lähtien Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, nykyisen Huippu-urheilun instituutti KIHUn palveluksessa. Keski-Suomen Urheiluakatemian toiminnanjohtajana Ari toimi vuosien 2002-2003 aikana. Aria kiehtoi tutkimuksen tekemisen ohella tiedon jalkauttaminen. Urheilijoiden kehittäminen ja valmennus olikin jokapäiväisessä elämässä vahvasti läsnä. Ari toimi varsinaisen työuransa ohessa lukuisten kestävyysurheilijoiden, etenkin juoksijoiden, henkilökohtaisena valmentajana sekä vuosina 1991–1996 ja 2000–2005 Suomen Urheiluliiton ratakierroslajien lajivalmentajana.

Arin KIHUn alkuvuosina tekemä väitöskirjatyö keskittyi pikajuoksun suorituskykyyn anaerobisen energiantuoton näkökulmasta. Tutkimustuloksiaan Ari vei heti käytännön valmennustyöhön ja hänen väitöskirjatyössään kehittämänsä MART-juoksutestin pohjalta voidaankin määrittää anaerobista suorituskykyä juoksussa, mutta myös saada ohjeistuksia pikajuoksijoiden harjoitusvauhteihin. Testin kehittelyä Ari jatkoi ryhmineen edelleen soveltaen sitä myös muihin lajeihin.

Urheilijoiden kuntotestaus säilyi tärkeänä osana läpi Arin työuran. KIHUn sisäisenä laaduntarkkailuna alkanut testaustulosten vertaisarviointi takasi yhtenäisen näkemyksen talon sisällä. Hyväksi koettu toimintatapa laajeni, kun pitkälti hänen ansiostaan syntyi kansallinen urheilijatestausverkosto. Verkoston kautta urheilijoiden kuntotestauksen parissa Suomessa toimivat henkilöt saavat lisäkoulutusta ja vertaistukea haastaviin tilanteisiin. Lisäksi Ari oli perustamassa KIHUlle eri tasoisille liikkujille ja urheilijoille testaus- ja valmennuspalveluja tarjoavaa KIHU Sports Lab -yksikköä, jonka toimintaa hän myös johti ja kehitti usean vuoden ajan.

Toinen merkittävä kiinnostuksen kohde Arilla oli korkean paikan harjoittelu, missä Arista kehittyi myös laajasti kansainvälisesti arvostettu huippuosaaja. Hapen osapaineen vaikutukset olivat tarkasti hallussa ja tutkimustyön ohella osaavista neuvoista saivat nauttia lukuisat valmentajat ja urheilijat. Myös suomenkielisiä kansantajuisia kirjoituksia Arilta syntyi sujuvasti ja tiedekieli kääntyi tämänkin tiedon osalta helposti ymmärrettävään muotoon.

KIHUssa viimeisimpänä isona mielenkiinnon kohteena Arilla oli kuormittumisen ja palautumisen ymmärtäminen ja monitorointi. Ilmiön tarkempi tunteminen auttaa valmentajaa tekemään ratkaisuja urheilijan valmentautumisessa – uskallusta kuormittaa ja rohkeutta palautella tarpeen mukaan. Tälle tieteensaralle Ari antoi tukeaan myös ohjaamalla useita alan väitöskirjatutkimuksia. Yksi ilmentymä hänen tieteellisestä pätevyydestään oli Itä-Suomen yliopiston Arille vuonna 2016 myöntämä liikuntafysiologian dosentuuri.

Arissa toteutui upeasti KIHUn toiminnan ydin, tieteen ja urheilun välisenä tulkkina toimiminen. Ari pystyi siirtämään urheilussa havaitut haasteet ja ongelmat tutkimuksen kohteeksi sekä toisaalta jalostamaan tiedekirjallisuuden tilastolliset merkitsevyydet käytännön urheiluvalmennuksessa merkityksellisiksi toiminnoiksi. Tutkimustyön laajuutta kuvaavat yli 60 kansainvälistä vertaisarvioitua tutkimusjulkaisua. Arin kotimaista kirjallista tuotantoa puolestaan löytyy useista valmennusta ja kuntotestausta käsittelevistä teoksista.

Työurallaan KIHUssa Ari toimi urheilufysiologian tutkijana ja asiantuntijana ja pitkän aikaa myös biotieteiden yksikön johtajana. Viimeisimpänä tittelinä hänellä oli Urheilufysiologian johtava asiantuntija. Kollegana Ari oli alansa huippuosaaja, mutta myös lämmin ja aina valmis auttamaan. ”Arin jäljiltä kaikki oli varmasti jämptisti paikallaan ja asiat ajallaan hoidettuna.” Yksikön johtajana toimiessaan Ari piti tiiminsä jäsenistä hyvää huolta tarjoten sopivan haastavia tehtäviä, mutta myös varmistaen jaksamisen ja tarjoten täyden tuen – aivan kuten hyvä valmentaja osaa valmennettavalleen tarjota. Asioista pystyi aina Arin kanssa keskustelemaan, vaikka olisi ollut eri mieltä. Keskustelut olivat aina rakentavia ja toisen mielipidettä kunnioittavia. Biotieteiden ohella Ari oli mukana kehittämässä suomalaista valmennusjärjestelmää vuosien 2010 ja 2015 valmennuskeskusarviointien kautta. Viimeisten vuosien aikana hän vei myös aktiivisesti eteenpäin kansallista huippu-urheilun datastrategiaa, jolla pyritään parantamaan systemaattisen datan keruun ja analysoinnin hyödyntämistä suomalaisessa urheilussa.

Intohimo työhön ja valmennukseen säilyi vahvana myös vakavan sairauden aiheuttamien haasteiden keskellä aivan hänen viimeisiin elinkuukausiinsa saakka. Vuoden 2022 alkupuolelta lähtien valmennustyön osuus Arin toiminnassa jopa lisääntyi KIHUn, Suomen Urheiluliiton ja Jyväskylän Kenttäurheilijoiden yhteispalkkauksen myötä. Tämä mahdollisti Arin suurimman intohimon eli valmennuksen toteutumisen myös päivätyönä.

Tutkijan analyyttisyys näkyi myös valmennuksessa – hän iloitsi onnistumisista, mutta samalla tutki kriittisesti toteutettua valmentautumista ja haki kehityskohteisiin parhaita ratkaisuja. Tutkitulla tiedolla saavutettiin tuloksia, sillä Arin valmennettavat saavuttivat yli 200 SM-mitalia sekä lukuisia arvokisaedustuksia ja nuorten EM- ja MM-mitaleja.

Ari Nummelan muistoa kunnioittaen ja läheistä työkaveria kaivaten,
kihulaiset

 

———

Ari Nummelan siunaustilaisuus toimitettiin Raumalla Monnan kappelissa lauantaina 13.1.2024.

Omaisten toiveiden mukaisesti mahdolliset muistamiset voi osoittaa Urheilututkimusrahastoon, joka on Suomen Urheilun tukisäätiön alainen rahasto. Rahaston kerryttämiä tuottoja jaetaan suomalaisen urheilututkimuksen tukemiseksi.

Tilinumero: FI89 5789 5420 0081 09

viesti: urheilututkimusrahasto/Ari Nummela

Lisätietoja: https://kihu.fi/urheilututkimusrahasto/