Blogin esittelykuva, jossa kirjoittaja Arto Kuusisto seisoo Hipposhallissa. Taustalla juoksurata. Kuva mustavalkoinen.

Panostus urheiluun on investointi yhteiskuntaan

Aloitin Huippu-urheilu Instituutti KIHUn toimitusjohtajana 1.9.2023. Instituuttia ylläpitävä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittymissäätiön hallitus päätti siirtyä toimitusjohtajamalliin. Hyvä tunnistaa, että muutos on ehkä isompi kuin mitä kuvitellaan. KIHU kuten asiantuntijaorganisaatiot yleisesti tarvitsevat kokonaisvaltaista johtamista. Toimitusjohtajalla pitää olla toimivaltaa ja kyvykkyyttä johtaa organisaatiota. Johtajan tehtävänä on saada asiantuntijat loistamaan luomalla heille mahdollisuuden ja motivaation. Asiantuntijaorganisaatio jos mikä elää ihmisistä ja sen tärkein resurssi on henkilöstö. Siten henkilöstön hyvinvointi ja kannustus on toimitusjohtajan keskeisimpiä tehtäviä. Tämä pitää näkyä arjen tekemisessä ja teoissa, ei pelkästään juhlapuheissa.

Syksy oli antoisa, vauhdikas ja työntäyteinen. Saimme yhdessä koko KIHUn henkilöstön ja hallituksen kanssa selkeytettyä johtamismallia. Pohdimme jo tulevaa, vaikka vuodesta 2025 alkavaa uutta strategiaa aloitetaan varsinaisesti tekemään kevään 2024 aikana.

Vuosi on vaihtunut ja tätä kirjottaessani on Urheilugaalassa juuri valittu vuoden 2023 urheilun parhaat. Viime vuosi oli monista haasteista huolimatta huippu-urheilullisesti kouluarvosanoin ehkä tyydyttävä. Suomalaiset urheilijat pärjäsivät laajalla rintamalla. Ollaksemme itsellemme rehellisiä niin samaan hengenvetoon pitää todeta, että kauas olemme jääneet muun muassa pohjoismaisten naapurimaiden menestyksestä. Tämä kurssi pitää saada käännetty ja sen eteen KIHU sitoutuu tekemään yhdessä työtä.

Panostus urheiluun on investointi koko yhteiskunnalle

Viime aikoina on puhuttu liikunnan merkityksestä suomalaisten hyvinvointiin ja kansakunnan toimintakykyyn. Suomalainen liikuntayhteisö lähes 10 000 urheiluseuran voimin tekee tässä tärkeää työtä. Urheiluseuratoiminta lähtee lasten ja nuorten harjoittelu- ja kilpailutoiminnan järjestämisestä. Näin jo varhain lapset saavat säännöllisen tavoitteellisen liikunnan ilon ja kipinän, mistä on hyötyä koko elämän ajan niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Seuratoiminta on myös huippu-urheilun sydän.

Suomalaisia olympiavoittajia ja tai maailmanmestareista ei tule, ellei ole menty jo nuorena urheiluseuratoimintaan mukaan. Pidemmälle ehtineille urheilijoille valmennuksen ja ammattimaisen asiantuntijuuden jatkuva läsnäolo on ensiarvoisen tärkeää. Urheilijan herkkää instrumenttia eli ihmiskehoa tutkitaan hyvin tarkasti mm. kuormituksen, palautumisen sekä niin fyysisen kuin henkisen terveyden osalta. Sen tuloksena on mahdollista löytää uutta tietoa ja toimintamalleja, joita voidaan monistaa koko kansakunnan hyväksi. Hyvänä esimerkkinä on sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaus. Sykkeeseen liittyvä tutkimus aloitettiin jo 80-luvulla Suomessa huippu-urheilun parissa. Työtä jatkettiin 90-luvulla eteenkin KIHUn tekemissä tutkimuksissa. Nyt 2020-luvulla lähes joka toisella on jonkin sortin mittauslaite ranteessa tai sormessa, josta seurataan päivittäistä liikunnan määrää ja myös unen laatua. Huippu-urheilussa löydetty ja tutkittu innovaatio on tullut koko yhteiskunnan käyttöön. Mikä voisi olla seuraava löydös? Voisiko se liittyä ihmisen henkisen puolen rasitukseen? Mielenterveysongelmat ovat ihmiskunnan suuri ongelma ja sen tutkimiseen kannattaisi panostaa. Kognitiivinen kuormitus on yhä suurempi haaste paineen alla työskenteleville huippu-urheilijoille.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

KIHU aloitti toimintansa Jyväskylässä 1991. Säätiön sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on edistää huippu-urheilun tutkimusta ja sen soveltamista käytännön valmennus- ja koulutustoimintaan sekä muullakin tavoin kehittää huippu-urheilua Suomessa. KIHU tukee, tutkii ja kehittää hyvin laaja-alaisesti suomalaista urheilua mm. edistäen valmentajien ja urheilijoiden valmennusprosessia ja kilpailusuoritusta sekä kehittämällä urheilijan terveydenhuoltoa. Johtoajatuksena on luotettavan tiedon tuottaminen, jakaminen ja käyttäminen. KIHUn toiminta pyrkii omalta osaltaan edistämään suomalaisen urheilun menestystä kiinteässä yhteistyössä avainkumppaniensa kanssa.

TKI-toiminta ja verkostoituminen

Teemme tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen ja sen muiden tiedekuntien sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa. Pyrimme koko ajan lisäämme yhteistyötä muiden urheilututkimukseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. KIHU on lähtenyt vetämään suomalaisen urheilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoa. Myös useita muita urheilun TKI-toimintaan liittyviä uusia hankkeita on käynnistymässä yhteistyössä verkostomme kanssa. Tunnistamme huippu-urheiluun kohdistuvan yhteiskunnallisen paineen ja siksi vahvistamme yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta urheilun merkityksen esiintuomisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Samoin urheilijoiden terveys ja hyvinvointi korostuu KIHUn toiminnassa jatkossa enemmän, mitä tukee KIHUlla jo pitkään toiminut liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus. Tulemme panostamaan myös datan tuottamiseen ja sen analysointiin ja hyödyntämiseen.

Jyväskylän Hippos -osaamiskeskittymä

KIHUn pääpaikkana on Jyväskylän Hippoksen alue, missä KIHUn nykyiset toimi- ja laboratoriotilat sijaitsevat. Aluetta ollaan kehittämässä massiivisesti, ja pitkän prosessin myötä Hippos-hankeen aloitus on varmistunut. Yksi kehittämisen johtoajatuksista on koota liikunta- ja urheilualan osaajat yhteen sekä tuoda osaamiskeskukseen liikuntatieteen lisäksi muiden tieteenalojen toimijoita yritysmaailmaa unohtamatta. Visiona on muodostaa Hippokselle Sport Innovation Hub, jota KIHU on aktiivisesti mukana kehittämässä.

Kohti Pariisin olympialaisia ja paralympialaisia

Toimintamme fokusoituu huippu-urheilun tukemiseen KIHUn alkuperäisen mission mukaisesti. Yhdessä lajiliittojen ja huippu-urheiluverkoston kanssa saavutamme parempaa vaikuttavuutta. KIHU tekee tällä hetkellä enemmän tutkimusta ja nimenomaan yhteistyössä eri tahojen kanssa kuin moneen vuoteen. Suomen Olympiakomiteassa tapahtuneet muutokset ja uudelleen organisointi vaikuttaa myös KIHUun. Huippu-urheilun Osaamisohjelma on ohjelmana lopetettu Olympiakomitean toimesta, vaikkakin sen eri osa-alueita tarvitaan suomalaisen huippu-urheilun tukemiseen myös jatkossa. Suomalaisen urheilun suorituskyvyn parantaminen on edelleen toimintamme ydintä ja siinä asiantuntijamme tekevät merkittävää työtä valmentautumisen tukena. Tärkeimpänä lyhyen tähtäimen toimenpiteenä on turvata vuoden 2024 aikana käytävien Pariisin olympialaisten ja paralympialaisten urheilijoiden menestys.

KIHUn toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

 

Kirjoittaja Arto Kuusisto aloitti KIHUn historian ensimmäisenä toimitusjohtajana 1.9.2023