Urheilun TKI-verkoston logo, jossa niin sanottu tikku-ukkokuva juoksijasta, joka kurkottaa maalilinjan ylitse.

Suomalaisen urheilun TKI-verkosto – tavoitteena tiedonjako, yhteistyö ja lisäresurssit

Suomalaisen urheilun TKI-verkosto on saanut noin 140 000 € rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2012–2027 -ohjelmasta. Hankkeen päätavoitteena on luoda KIHUn koordinoima kansallinen urheilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto ja sen toimintamallit. TKI-verkoston lopullisena päämääränä on parantaa suomalaista urheilumenestystä edistämällä tiedonjakoa, yhteistyötä, lisäresurssien hankkimista ja valmennusprosessien kehittymistä.

Kahden vuoden rahoitus (6/2023–5/2025) myönnettiin Innovatiivinen Suomi -toimintalinjan Kestävän kaupunkikehittämisen haussa. Kokonaisbudjetiltaan noin 185 000 euron hanketta ja verkoston rakentamista koordinoivat yhdessä KIHU ja Jyväskylän yliopisto.

– Urheiluun liittyvää TKI toimintaa tehdään ansiokkaasti ympäri Suomea mutta yksittäisten tahojen itsenäisen toiminnan sijaan yhteistyön lisääminen voisi monesti olla tehokkaampaa niin tulosten kuin resurssien saamisen/käytön näkökulmasta. Nyt perustettavassa urheilun TKI-verkostossa yliopiston rooli painottuu tutkimuspuolelle, ja tässä yhteydessä erityisesti soveltavaan tutkimukseen oikeiden yhteistyökumppanien kanssa. KIHUn kanssa liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on pitkä yhteistyö ja KIHU on mielestäni luonteva ja sopiva taho koordinoimaan tätä verkostoa suomalaisen urheilun hyväksi, toteaa professori Vesa Linnamo tyytyväisenä.

Käytännön toteutus on käynnistetty TKI-toiminnan nykytilan selvittämisellä. Verkostossa on tällä hetkellä mukana 25 urheilun toimintaympäristöä, tutkimuskeskusta tai muuta urheilutoimijaa. Heiltä on selvitetty haastatteluin mm. mielipiteitä TKI-verkoston toiminnan tavoitteista sekä eri tahojen tämänhetkisiä TKI-toiminnan painopisteitä. Seuraavaksi vertaillaan suomalaisen urheilun TKI-toiminnan rakennetta kansainvälisiin verrokkimaihin.

– Olemme iloisia, että niissä urheilua edistävissä organisaatioissa ja toimintaympäristöissä, joihin olemme ennättäneet olemaan yhteydessä, on verkoston rakentamiseen suhtauduttu avoimesti ja positiivisesti. Samalla olemme itse tulleet entistä vakuuttuneemmaksi, että eri puolilla Suomea tehdään todella korkealaatuista urheiluun liittyvää TKI-toimintaa, ja että sen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta kannattaa verkostomaisella yhteistyöllä edistää. KIHUn perustehtävänä on parantaa huippu-urheilun menestysedellytyksiä ja näemme TKI-verkoston koordinointitehtävän olevan yksi keskeisimmistä mahdollisuuksista toteuttaa tehtäväämme, kertoo KIHUn TKI-yksikön päällikkö Tomi Vänttinen.

Urheilun TKI-verkoston avulla pyritään lisäämään toimijoiden välistä vuorovaikutusta, osaamisen jakamista ja uusien resurssien hankintaa. Perustettavien verkkosivujen avulla lisätään tiedonjakoa ja parannetaan yhteistä tilannekuvaa urheilun TKI-toiminnasta. Lisäksi rakennetaan urheilun TKI-toiminnan tietokanta, josta löytyy ajantasaisesti merkittävimmät eri organisaatioiden TKI-toiminnot ja -hankkeet sekä yhteyshenkilöiden tiedot.

Eri toimijoiden odotuksia verkoston toiminnasta hyödynnetään varsinaisen verkoston perustamisessa, jotta odotukset ja verkoston tavoitteet kohtaavat. Tavoitteena on muodostaa yhteisiä päämääriä edistävä ja lähtökohtaisesti itseohjautuva urheilun TKI-verkosto, johon kuuluminen tuottaa lisäarvoa kaikille. Verkoston tavoitteena on myös löytää nykyistä vahvemmat toimimallit yhteistyöhön yritysten kanssa edistäen urheilun innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

– Verkoston rakentaminen on vasta aloitettu ja toivomme verkoston laajentuvan edelleen luontevasti lajien, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä yritysten suunnissa. Suomalaisen urheilun ja laajemmin koko yhteiskunnan etu on, että tunnistamme olemassa olevan osaamisen laaja-alaisesti ja saamme osaavat ihmiset tekemään yhteistyötä sekä urheilusta nousevien tarpeiden ratkaisemiseksi että aivan uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Tervetuloa mukaan kehittämään urheilua TKI-toiminnan avulla, kutsuu Vänttinen.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Tomi Vänttinen, KIHU, p. +35840 758 4671, tomi.vanttinen@kihu.fi
Professori Vesa Linnamo, JYU, p. +35840 504 4800, vesa.linnamo@jyu.fi

Tilaa uutiskirje!

Tilaamalla TKI-verkoston uutiskirjeen pysyt tietoisena verkoston kehittymisestä ja tuoreimmista TKI-uutisista!